3d Fotogrametrija

Fotogrametrija pomoću snimljenih fotografija omogućuje izradu realnog 3D prikaza trenutnog stanja nekog mjesta ili objekta. Fotografije se obrađuju pomoću naprednih softverskih rješenja, a kvaliteta i veličina konačne vizualizacije ovisi o kvaliteti samih fotografija.