Slikanje iz zraka hotela Croatia u Dugoj Uvali

Slikanje iz zraka postojećeg hotela Croatia u Dugoj Uvali za potrebe budućih 3d fotomontaže rekonstrukcije hotela i novog kompleksa bazena.

3d fotomontaže čim završimo projekt…